Om oss

Pipeline Profile

Specialister på trycksaker och profilprodukter


Pipeline är trycksaks- och profilleverantören som tagit steget ur den traditionella tryckbranschen och klivit in i en modern, kvalitetsstyrd och medveten tryckvärld.

I denna, den bästa av världar, omfamnar kvalitet, flexibilitet, kostnadseffektivitet och leveranssäkerhet med naturlighet varandra. Lika naturligt är även att säkerställa ett långsiktigt hållbart samhälle, varför vi ställer krav på miljöarbete och uppförandekod genom hela vår tryckprocess.

Vi anstränger oss för att lära känna ditt företag eftersom vi är övertygade om att starka och uthålliga varumärken grundas i värderingar. Vi vet vad som krävs för att kommunikation ska skapa värde och vi drar oss inte för att utmana, ompröva och tänka nytt. Det är en del av jobbet, det tar vi inget extra för.

Profilprodukter och trycksaker enligt dina behov, till bästa pris. Kompromissernas tid är för alltid över. Hör gärna av er!